Други сайтове на автора

Допълнителен снимков материал по тематиката може да откриете на специално създадения за целта сайт  www.cpu-ugrinov.dir.bg.

Информация за преподавателската работа на автора има на сайтовете  www.kee.hit.bg, www.cpu-edu-ugrinov.dir.bg, www.mehanika-ugrinov.dir.bg.

Един друг аспект от заниманията на автора е представен в www.poetry-ugrinov.dir.bg.