ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

(Информацията тук е само насочваща. За повече и актуални сведения ползвайте посочените фирмени сайтове)

 

1.   SETCO- САЩ.

www.setcousa.com

Фирмата, основана през 1912 г., е един от най-големите производители на прецизни вретенни възли (в конвенционално и високоскоростно изпълнение) и направляващи в Северна Америка. Продукцията й намира приложение в автомобилната, авиационната, космическата промишленост, строителството в общото машиностроене и т.н.

 

Продукция:

1.     Вретенни възли, задвижвани с ремъчна предавка.

2.     Електровретена.

3.     Вретена със зъбни редуктори.

4.     Плъзгащи и търкалящи направляващи, елементи за тях и възли на тяхна основа.

 

Най-известни търговски названия :

1.     Sentry Line.

2.     ProMetrix Line.

3.     4000 Series Line.

4.     Grinding Spindles.

5.     Custom Precision Spindles.

6.     MCS Spindles.

7.     6100 Series.

8.     2700/2800 Series Grinding Spindles.

9.     Closed-loop CNC Spindles.

10.                       Custom Spindles.

11.                       4200PG- Parallel Gear.

12.                       4200WG Series- Worm Gear.

13.                       RM Series- Worm Gear Milling Spindle.

14.                       High Performance CNC Spindles.

15.                       AirShield™Spindle Seal System.

16.                       Dovetail Slides.

17.                       Hardened Way Slides.

18.                       Linear Rail.

19.                       Spindle/Slide Units.

 

2.   THK- Япония.

www.thk.de  

Фирмата, основана през 1971 г., е един от най-големите производители на търкалящи направляващи и съчмено-винтови двойки.  Продукцията намира приложение в металорежещи машини, роботи, измервателни машини, медицински уреди и т.н.

 

Продукция:

1. Търкалящи направляващи.

2. Съчмено-винтови двойки.

 

Най-известни търговски названия :

1. Cross Type Caged LM Guide.

2. Caged Ball LM Guide.

3. Caged Roller LM Guide.

4. 6100 Series.

5.     Ultra-High Rigidity Caged Roller.

6.     Wide Caged Roller Guide.

7.     Caged Ballscrews.

8.     Linear Actuator.

9.     miniature LM Guide.

10.                       Linear Motion Guide.

11.                       Ballsplines.

12.                       Cross Roller Bearings.

13.                       Ballscrew Spline.

14.                       R Guide.

15.                       LM Bushes.

16.                       Link Balls.

17.                       Special Purpose LM Guides.

18.                       Ground & Roller Ballscrews.

19.                       Micro LM Systems.

 

3.   Bosch Rexroth- Германия.

www.boschrexroth.com  

Фирмата Bosch Rexroth е образувана през 2001 г. след сливането на подразделение на Robert Bosch (основана през 1886 г.)  Mannesmann Rexroth (основана през 1795 г.). Днес това е един от най-големите производители на индустриална хидравлика, електрозадвижвания, системи за ЦПУ, линейна и монтажна техника, пневматика, мобилна хидравлика.

 

Продукция:

1. Сачмени втулки с кръгли направляващи.

2. Сачмени и ролкови обувки за профилни (интегрални) направляващи.

3. Сачмено-винтови двойки.

4. Линейни модули.

5. Система от алуминиеви профили.

6. Компоненти за оборудване на работни места.

8. Честотни преобразуватели.

9. Комплектни системи за задвижване и управление на различни процеси.

10. Системи за ЦПУ.

11. Главни двигатели- цифрови асинхронни двигатели

 с микропроцесорноуправление.

12. Подавателни двигатели (ротационни)- синхронни и асинхронни.

13. Линейни двигатели.

14. Пневматика (цилиндри, разпределители, управляващи и

 регулиращи елементи, пневподготвящи групи).

15. Индустриална хидравлика (помпи, мотори, вентили, цилиндри,

 пропорционални и сервовентили, електроника, кампактна хидравлика,

 агрегати).

 

 

4. INA- Германия.

www.ina.com

Фирмата INA e основана през 1946 г. През 2002 г. придобива фирмата FAG. Така INA и FAG се превръщат във втория световен производител на ролкови лагери. Един от водещите производители на сачмени и ролкови направляващи и сачмено-винтови двойки.

 

Продукция:

1. Ролкови лагери.

2.     Сачмени и ролкови направляващи.

3.     Сачмено-винтови двойки.

 

 

5. SKF- Швеция.

www.skf.com

Фирмата e водещ глобален доставчик на продукти, решения и услуги в областта на търкалящите лагери

 

Продукция:

1. Лагери и лагерни възли, лагерни тела и уплътнения.

2. Продукти за мониторинг на състоянието.

3. Лазерни системи за измерване и центроване на машини.

2.     Търкалящи направляващи.

3.     Магнитни лагери.

 

 

6. Renishaw- Великобритания.

www.renishaw.com

Вече  над 30 години фирмата e водещ глобален доставчик на метрологична продукция за нуждите на машиностроенето. Най-известният неин продукт е изобретената от един от основателите на фирмата измервателна глава, благодарение на която става възможно автоматичното измерване върху металорежещата машина.

 

Продукция:

1. Измервателни глави.

2.  Устройства за измерване на инструментите върху машината.

3. Устройства за идентифициране на счупен инструмент.