ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА СТРУГОВИТЕ МАШИНИ С ЦПУ

         СМ с ЦПУ са предназначени за обработване предимно на ротационно-симетрични детайли (РСД) като валове, оси, втулки, дискове и др. Основните технологични преходи са струговане на външни и вътрешни повърхнини с произволни контури и обработване на съосни отвори (чиято ос лежи на оста на въртене на заготовката) чрез пробиване, разстъргване, нарязване на резба и др.

         СМ с ЦПУ могат да бъдат предназначени за центрова или патронникова обработка.

         На фиг.1 е показана схема на СМ с ЦПУ, предназначена за центрова обработка на детайли, чиято дължина превъзхожда значително диаметъра им, например валове, оси. Върху външните присъединителни повърхнини на вретеното 1, извършващо главното движение, се установява патронникът 2, в който се закрепва единият край на заготовката 10.

 

 

 

 

Патронникът може да бъде универсален самоцентриращ се тричелюстен (най-често), четиричелюстен със самостоятелно придвижване на челюстите или самозатягащ патронник с плаващ преден център. Другият край на заготовката се поддържа от задния център 9, установен в задното седло 8. Инструментите са разположени в револверната глава (РГ) 3 и чрез автоматичното й завъртане около хоризонталната ос се подават в работна позиция. Обработката на заготовката може да се извърши само с инструмент, чието гнездо се намира в работна позиция. РГ е разположена върху напречния супорт 4, който по направляващите 5 извършва напречното подавателно и установъчно движение (ос X). Надлъжният супорт 6 извършва надлъжното подавателно и установъчно движение  (ос Z) по направляващите 7.

         Патронниковите машини (фиг.2) са предназначени за обработване на заготовки с малка дължина, които се закрепват само в патронника. Могат да се обработват външни (фиг.2а) и вътрешни (фиг.2б) повърхнини.

        

 

 

СМ с ЦПУ за центрова обработка са с по-висока степен на универсалност, т.к върху тях може да се извършва и патронникова обработка.

         При СМ с ЦПУ ОМКС е свързана с външните присъединителни повърхнини на вретеното. Началото на ОМКС XMOMZM (т.ОМ- машинна нула) съвпада с пресечната точка на надлъжната ос на вретеното с базовото му чело (фиг.3). Оста ZМ винаги лежи върху надлъжната ос на вретеното и е успоредна на траекторията на преместване на надлъжния супорт (супорт Z). Положителната й полуос е ориентирана в посока извън вретеното (“излиза” от вретеното). Оста XМ лежи в равнината на базовото чело и е успоредна на траекторията на преместване на напречния супорт (супорт X).

         Инструменталният репер (ИР) е характерна точка от гнездото на РГ, спрямо която се определя положението на режещата част на въведения в него инструмент.

         Гнездата в РГ конструктивно са оформени за инструменти за външна и вътрешна обработка, техните ИР са съответно ИР1 и ИР2 (фиг.4).