ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА ОБРАБОТВАЩИТЕ ЦЕНТРИ

ОЦ е ММ с ЦПУ и устройство за АСИ, предназначена за извършване на обработка предимно на призматично-корпусни детайли (ПКД) чрез фрезоване на повърхнини с произволни контури и обработване на отвори- пробиване, разстъргване, зенкероване, райбероване, нарязване на резба. Наличието на въртяща маса (ВМ) и обръщаща маса (ОМ) позволява провеждането на многостранна обработка на детайла и получаване на сложни обемно-профилни повърхнини. Някои ОЦ са снабдени с устройство за автоматична смяна на заготовките (АСЗ), което може да бъде двупозиционно (двупалетна станция) или многопозиционно (палетен магазин).

Според положението на оста на вретеното ОЦ биват вертикални и хоризонтални.

Вертикални обработващи центри.

Вертикалните ОЦ са предназначени за обработка на детайли тип плоча, фланец и т.н., т.е. на детайли, при които обработваната страна е една- горната страна на детайла. За осигуряване на възможността за позициониране във всяка точка от нея машината има подавателни и установъчни движения по три транслационни оси X, Y и Z. Някои компоновки  могат да имат допълнително 1 или 2 ротационни оси, което ги прави подходящи за обработване на обемно-профилни повърхнини.

На фиг. 1 е показана компоновка на вертикален ОЦ тип “кръстата маса”. Върху тялото 1 е разположена неподвижната колона 4, по която се движи вертикално (ос Z) вретенната кутия 7 с вретеното 9, в което се установява инструментът. Заготовката се установява върху работната маса 3, която извършва надлъжно движение (ос Х). Под работната маса е шейната 2, която се движи в напречно направление (ос Y). Системата за АСИ включва инструменталния магазин 6 и автооператора 5. Към колоната е закрепен висящият ПУ 8.

Основната машинна координатна система (ОМКС) XMOMYMZM е разположена така, че координатната равнина XMOMYM да лежи в равнината на работната маса. Машинната нула т.OM обикновено се съвместява с геометричния й център или с някоя друга характерна точка, например точката на пресичане на надлъжния и напречния базов канал. Ос Z е разположена вертикално и положителната й полуос е насочена към вретеното (“влиза” във вретеното).

 

Хоризонтални обработващи центри.

Хоризонталните ОЦ се използват за обработка на детайли с подчертана обемност, т.е. със съизмерими дължина, широчина и височина. Такива са телата за скоростни и подавателни кутии, блоковете на автомобилните двигатели и др. На показаната на фиг.2 компоновка тип “кръстата маса” инструментът се установява във вретеното 5, а заготовката- върху работната повърхнина на ВМ 4. Подавателните и установъчните движения се извършват както следва:

- от шейната 3 (ос Х);

- от шейната 2 (ос Z);

- от вретенната кутия 6 (ос Y);

- от ВМ 4 (ос В).

Системата за АСИ се състои от инструменталния магазин 9, монтиран към колоната 8, и автооператора 7. ПУ 10 е закрепен странично към тялото 1.

Показаната компоновка е 4-координатна- подвателните и установъчните движения по трите транслационни (X, Y и Z) и ротационната (В) ос осигуряват четиристранна обработка на заготовката. За обработване на горната (пета) страна машината трябва да има ОМ по ос А, с което се превръща в 5-координатна. Върху 5-координатните машини могат да се обработват изключително сложни обемно-профилни повърхнини.

ОМКС XMOMYMZM е разположена така, че координатната равнина XMOMYM да лежи в равнината на работната повърхнина на ВМ. Кординатното начало OM (машинната нула) обикновено съвпада с пресечната точка на работната повърхнина с оста на ВМ. Ос X винаги е хоризонтална, а положителната полуос на ос Z е насочена към вретеното (“влиза” във вретеното) .