Книга

“Експлоатация и настройване на фрезови машини”, Издателство „Просвета”, 1992 г.

 

Може да бъде закупена в книжарницата на ТУ-София (бл. 1). Съдържа 93 страници

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Глава 1. Общи понятия при фрезоване.

1.1.              Същност на фрезоването.

1.2.              Устройство на фрезата. Уводни понятия, свързани с режещата част на фрезата.

1.3.              Ъгли на режещия ръб на фрезата.

1.4.              Форма и елементи на режещия ръб на цилиндричната фреза. Начини на фрезоване с цилиндрични фрези.

1.5.              Сила на рязане при фрезоване.

1.6.              Мощност при фрезоване. Особености, производителност и точност на фрезоването. Износване на фрезите.

1.7.              Режим на рязане при фрезоване.

 

Глава 2. Фрезови машини с общо предназначение.

                2.1. Фрезови машини с ръчно управление.

                2.2. Фрезови машини с цифрово програмно управление.

                2.3. Настройване на универсална конзолна фрезова машина.

                2.4. Допълнителни фрезови глави.

 

Глава 3. Видове инструменти и настройването им върху фрезовите машини.

                3.1. Допникови цилиндрични и челни фрези.

                3.2. Други дорникови фрези. Опашкови фрези.

                3.3. Материали за режещата част на фрезите.

                3.4. Присъединителни повърхнини на инструментите и вретената. Настройване на режещите инструменти върху двуопорни дорници.

                3.5. Настройване на режещия инструмент в цангови, универсални и бързосменни патронници. Настройване върху машината на челни фрези с голям диаметър.

                3.6. Настройване на режещия инструмент върху конзолни дорници и преходни втулки. Съставяне на комплект от фрези.

 

Глава 4. Приспособления за настройване на положението на заготовките върху фрезовите машини.

                4.1. Базиране на заготовките по равнинни повърхнини.

                4.2 Базиране на заготовките по вътрешни цилиндрични повърхнини.

                4.3. Базиране на заготовките по външни цилиндрични повърхнини.

                4.4. Закрепване на заготовките.

                4.5. Затягащи елементи и устройства.

                4.6. Ъглови плочи. Самоцентроващи патронници.

                4.7. Стиски.

 

Глава 5. Делителни устройства и тяхното настройване.

                5.1. Универсален делителен апарат.

                5.2. Обикновено делене с универсален делителен апарат.

                5.3. Практическо използване на обикновеното делене с универсален делителен апарат.

                5.4. Диференциално делене с универсален делителен апарат.

                5.5. Практически използване на диференциалното делене с универсален делителен апарат.

                5.6. Кръгли делителни маси и делителни апарати.

 

Глава 6. Основни правила при експлоатация на фрезовите машини и технологичната екипировка.

                6.1. Техника на безопасност при работа с фрезови машини.

                6.2. Основни правила при подготовка за фрезоване.

                6.3. Основни правила при експлоатация на машините при фрезоване и след работа.

                6.4. Основни правила при експлоатация на режещите инструменти.

                6.5. Използване на мажещо-охлаждащи течности.

 

Глава 7. Настройване на положението на делителните устройства и заготовките.

                7.1. Настройване на положението на делителните устройства върху фрезовите машини.

                7.2. Настройване на положението на заготовката спрямо траекторията на движение на конзолата и оста на вретеното на машината.

                7.3. Настройване на положението на заготовката спрямо траекторията на движение на работната маса.

 

Глава 8. Настройване на технологичната система на размер.

                8.1. Фрезоване на равнини.

                8.2. Фрезоване на наклонени равнинни повърхнини.

                8.3. Фрезоване на многостени.

                8.4. Фрезоване на стъпала.

                8.5. Фрезоване на правоъгълни канали.

                8.6. Фрезоване на шпонкови и специални канали.

                8.7. Фрезоване на специални профили.

                8.8. Фрезоване на цилиндрични зъбни колела с прави зъби.

                8.9. Фрезоване на цилиндрични зъбни колела с винтови (наклонени) зъби.

                8.10. Фрезоване на червяци.

                8.11. Фрезоване на конусни зъбни колела и зъбни гребени с прави зъби. Обработка на отвори.

 

Глава 9. Основни фактори, намаляващи точността и производителността при фрезоване.

                9.1. Нарушаване на геометричната точност на фрезовата машина.

                9.2. Еластични премествания и деформации.

                9.3. Топлинни деформации. Грешки от неточност на позициониране. Грешки при освобождаване на остатъчните напрежения. Други грешки.