Text Box: РАБОТИЛИ 
В НАПРАВЛЕНИЕ 
„ОБРАБОТВАЩИ ЦЕНТРИ” (към 1989 г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text Box: Научни сътрудници

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text Box: Инженери-конструктори

 

Text Box: Конструктори

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text Box: Технически сътрудници

 

 

 

Text Box: Други колеги, работили в направление „Обработващи центри” през годините