Уважаеми колеги,

В този сайт, който е първи в тази тематика на български език, Вие имате възможност да се запознаете с основните понятия при металорежещите машини с ЦПУ, а значително по-разширена и детайлна информация да получите в книгите на автора. Тук ще намерите сведения с богат илюстративен материал за историята на цифровото програмно управление и машините с ЦПУ. Специално внимание е отделено на развитието на българските металорежещи машини с ЦПУ.

                Сайтът се стреми да популяризира производителите и вносителите на металорежещи машини с ЦПУ и съпътстващо оборудване, с което да бъде в помощ както на тях, така и на клиентите им. Направено е разширено представяне на някои български производители (на руски език). Посочени са наши вносители на машини и оборудване. Дадени са сведения с линкове към фирмените сайтове на най-известните световни производители на машини, елементи, системи за ЦПУ, инструменти и екипировка.

                Презентирането има за цел да поднесе авторския поглед върху избрани металорежещи машини с ЦПУ и оборудване, който надхвърля информацията в проспектите и фирмените сайтове и има за цел да провокира повишен интерес сред потенциалните клиенти.

В анализи бихте могли да се запознаете с аналитични статии на автора и на други колеги, в т.ч. и преводни.

                Особен акцент е поставен върху базовите данни за сухата и квазисухата обработка, които (в някои сегменти) постепенно изместват традиционната стратегия с обилно подаване на МОТ.

                Услугите, предлагани от автора и неговите сътрудници, включват консултации при проектиране на нови металорежещи машини с ЦПУ, при натурно измерване на силовата (статичната) и топлинната стабилност, при диагностика на съединенията на носещата система, при избор на нова и модернизиране на стара машина за целите на сухата и квазисухата обработка.

                Вашата квалификация може да достигне по-високо ниво чрез курсовете по металорежещи машини с ЦПУ и програмиране и настройване.

                За предстоящи конференции, семинари, изложби и т.н. може да узнаете от новините.  

                Предлагат се статии от англо- и рускоезична научно-техническа периодика. Извършват се преводи от и на руски технически език.

                За желаещите да проверят знанията си по металорежещи машини с ЦПУ е предвиден тест.

С моите колеги от направление „Обработващи центри” на бившия ЦНИИММ- София можем да отседнем заедно в „Кътчето на Центрите”, където да възкресим стари спомени, да споделим нови неща и снимки. Каним също така и всички Вас.

Допълнителен снимков материал по тематиката може да откриете на специално създадения за целта сайт на автора www.cpu-ugrinov.dir.bg.

Информация за преподавателската работа на автора има на сайтовете  www.kee.hit.bg, www.cpu-edu-ugrinov.dir.bg, www.mehanika-ugrinov.dir.bg.

Един друг аспект от заниманията на автора е представен в www.poetry-ugrinov.dir.bg.

                Сайтът е хостван през февруари 2009 г.

                Позоваването на сайта е желателно.