ugrinov_mmcpu@yahoo.com

0895-58-99-54

София 1000, Студентски град, бл.16 (ниско тяло), Колеж по енергетика и електроника, каб.1619

доц. д-р инж. Пламен Угринов